Disclaimer

Cookieverklaring

Deze website www.skbwinterswijk.nl en alle bijbehorende domeinen maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat u meegestuurd krijgt bij uw bezoek aan webpagina’s, en dat door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Op deze website wordt gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies.

Het SKB volgt de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en behandeld de gegevens vertrouwelijk die door middel van cookies worden verkregen. Van bezoekers van de website wordt geen persoonlijke of gevoelige informatie opgeslagen, tenzij we hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebben verkregen.

Soorten cookies 
Er zijn verschillende soorten cookies, die gebruikt kunnen worden voor diverse doeleinden.

  • Functionele cookies: dit zijn cookies die nodig zijn om een website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat u de website makkelijker kunt gebruiken. Het SKB maakt gebruik van zogenaamde sessiecookies en permanente cookies.
  • Sessiecookies: deze worden bij het afsluiten van de browser (Internet Explorer, Firefox of Safari) weer verwijderd.
  • Permanente cookies worden blijvend op de computer opgeslagen. Bij elk volgend bezoek vanaf die computer, tablet of mobiele telefoon worden deze cookies weer gebruikt.
  • Analytische cookies: deze worden geplaatst om informatie te verkrijgen over bezoekers van de website, zoals bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, verkeersbronnen en andere essentiële informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren.

SKB gebruikt Google Analytics
Deze dienst maakt gebruik van analytische cookies. De privacy van de bezoekers van onze website blijft ook met deze cookies gewaarborgd.

Geen tracking cookies
Het SKB maakt geen gebruik van Tracking cookies. Tracking cookies kunnen gebruikt worden voor het zogenaamde ‘behavioural targeting’. Daarmee kan op basis van het klikgedrag van een bezoeker een profiel worden opgebouwd. Als een website gebruik maakt van deze cookies moet hiervoor toestemming worden gevraagd aan de bezoeker.

Geen embedded bestanden
De website van het SKB bevat géén zogenaamde embedded bestanden, zoals bijvoorbeeld embedded YouTube-filmpjes. U wordt in dat geval met een link naar de website van YouTube geleid. Ook worden geen social media widgets gebruikt die trackingcodes van derden kunnen bevatten.

Google Analytics
De gegevens die Google Analytics levert zijn geanonimiseerd (de laatste 8-cijfers van het ip-adres zijn gemaskeerd) en dus niet te herleiden tot een bepaald persoon. De informatie wordt via een beveiligde verbinding overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Zie privacybeleid van Google Analytics.

Het SKB heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verzamelde gegevens via deze cookie, zijn altijd eigendom van skbwinterswijk.nl en niet van Google omdat het hier een ‘first party cookie’ betreft. Dat wil zeggen dat de cookie van onze website op uw computer altijd ‘skbwinterswijk.nll’ in de bestandsnaam heeft. Deze cookies worden niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google Analytics-cookies blijven 6 maanden geldig.

Cookies uitzetten (opt-out)
Wilt u liever dat er geen gebruik wordt gemaakt van cookies, dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via uw browser. U kunt cookies op uw computer blokkeren via de privacy-instellingen van de browser die u gebruikt. U kunt specifieke cookies en website(s) blokkeren of alle cookies van alle websites die u bezoekt. Websites kunnen hierdoor wel trager, of zelfs helemaal niet, werken.

  • Meer informatie over cookie-instellingen Chrome
  • Meer informatie over cookie-instellingen Firefox
  • Meer informatie over cookie-instellingen Internet Explorer
  • Meer informatie over cookie-instellingen Safari
  • Meer informatie over cookie-instellingen Flash Player

Als u het script (de cookie) van Google Analytics voor alle websites die u bezoekt wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Verwerking persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening legt Slingeland.nl soms gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een vraag stelt of zich aanmeldt voor een bijeenkomst door een formulier in te vullen. Wij gebruiken de eventueel door u verstrekte gegevens enkel ten behoeve van de afhandeling van uw informatieverzoek, aanvraag of reactie. Daarna worden de gegevens verwijderd. De uitwisseling van persoonlijke informatie via deze website loopt via een beveiligde verbinding.

Proclaimer
SKB besteedt veel zorg aan de informatie op www.skbwinterswijk.nl. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn. Komt u informatie tegen die onjuist is, dan willen wij dit graag weten. U kunt ons een e-mail sturen via communicatie@skbwinterswijk.nl. Na binnenkomst van uw bericht, gaan wij na of uw opmerking correct is. Zo nodig past SKB de inhoud zo snel mogelijk aan.

Op pagina’s van www.skbwinterswijk.nl staan links naar andere organisaties en instellingen. SKB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Wijziging van SKB Privacy Statement
SKB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit SKB Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit SKB Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Wijzigingen op www.skbwinterswijk.nl
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.skbwinterswijk.nl van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix actualiseert regelmatig de informatie op deze site. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De informatie wordt door het Streekziekenhuis Koningin Beatrix geleverd zonder enige (impliciete) garantie met betrekking tot juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Aansprakelijkheid
Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers van deze site dan ook geen rechten ontlenen.

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de door het Streekziekenhuis Koningin Beatrix op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Voor gerichte advisering raden wij u aan om een afspraak te maken met uw huisarts of medisch specialist.

Links
Op de website van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is een aantal verwijzingen (links) opgenomen naar websites van derden. Deze links vallen buiten de controle van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het ziekenhuis kan dan ook nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.

Verwijzing naar informatie en diensten op www.skbwinterswijk.nl
Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Streekziekenhuis Koningin Beatrix spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van www.skbwinterswijk.nl in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming van Streekziekenhuis Koningin Beatrix heeft.

Privacyreglement en - handboek
In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix wordt gewerkt met privacygevoelige gegevens van patiënten en medewerkers. Het is belangrijk dat patiënten en medewerkers erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens in goede handen zijn. Daarom is er een privacyreglement en -handboek opgesteld waarin beschreven staat hoe de bescherming van de privacy is geregeld. Ook staan hierin de interne afspraken over het omgaan met persoonsgegevens en het toezicht op personen of onderzoeksinstanties die gebruik maken van deze persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming
Binnen het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem (SZ) en Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk (SKB) is sinds mei 2017 een Functionaris Gegevensbescherming werkzaam. De Functionaris Gegevensbescherming ziet toe op de toepassing en naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ook houdt hij intern toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Eveneens is de functionaris aanspreekpunt voor patiënten en medewerkers bij vragen, bijvoorbeeld over inzageverzoeken en klachten op gebied van privacy. De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via informatiebeveiliging@slingeland.nl of informatiebeveiliging@skbwinterswijk.nl, in spoedgevallen via de receptie van het ziekenhuis.

Copyright
Deze website is eigendom van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Zonder schriftelijke toestemming van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix mag een bezoeker van deze site geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen. U kunt uw verzoek richten aan de afdeling communicatie. Te bereiken via communicatie@skbwinterswijk.nl (wanneer het e-mailadres niet automatisch opstart, adviseren wij u dit te kopiëren en te plakken in uw eigen e-mailomgeving).

Bezoekadres

Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Beatrixpark 1
7101 BN Winterswijk

  0543 54 44 44

___________________________________________________________________

Route & Parkeren

 

___________________________________________________________________

Over deze website
___________________________________________________________________

Disclaimer

 

___________________________________________________________________

Cookievoorkeuren

 

___________________________________________________________________

Ga naar www.skbwinterswijk.nl

 

___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekadres

 

Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Beatrixpark 1
7101 BN Winterswijk

  0543 54 44 44

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Route & Parkeren 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Over deze website


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Disclaimer 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cookievoorkeuren 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ga naar www.skbwinterswijk.nl 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________