Radiodiagnostisch laborant

Om MBB’er te worden in ons ziekenhuis, volg je de 4 jarige opleiding HBO Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Hierbij volg je de duale variant (werken en leren). Je wordt opgeleid in vier werkvelden (Radiologie, Nucleaire geneeskunde, Echografie en Radiotherapie). De praktijkopleiding volg je in 1 of 2 werkvelden.
Je stuurt een sollicitatiebrief naar ons ziekenhuis. Wij leiden op in het werkveld Radiologie en Nucleaire Geneeskunde.  Nadat je bent aangenomen, kun je je aanmelden voor de opleiding. Het eerste halfjaar van de opleiding volg je volledig theoretisch op school. Daarna ga je werken en leren in de praktijk. Je hebt een leerarbeidsovereenkomst afgesloten met het ziekenhuis. Ongeveer 1x per maand ga je een week naar school.

Studie-inhoud

Tijdens de studie leer je de anatomie en pathologie bij de mens. Je leert het werken met de diverse apparaten (modaliteiten) die op de diverse afdelingen aanwezig zijn. Verder komen houding, kennis en vaardigheden aan bod en ga je deze gecombineerd toepassen.

Eerste leerjaar

In het eerste jaar half jaar wordt een basis gelegd en ga je jezelf oriënteren op het beroep. Je gaat aan de slag met verschillende vakken. Per periode van 13 weken staat een thema centraal en werk je rondom dit thema’s aan de bijbehorende anatomie, pathologie en modaliteiten.

Vanaf het tweede half jaar ga je ook werken in de praktijk. Je gaat ongeveer 1x per maand een week naar school. Hier ga je de geleerde theorie in de praktijk brengen.

Tweede leerjaar

In het tweede leerjaar volg je theorie op school, ongeveer 1x per maand. De andere weken werk je in de praktijk in het ziekenhuis. Tijdens dit jaar volg je ook enkele stages in het ziekenhuis op andere afdelingen.

Derde en vierde leerjaar

In het derde leerjaar volg je een verbredingsstage in een ander werkveld, dan waar je voor wordt opgeleid. Verder ga je je verdiepen in de modaliteiten op de afdeling.
Het 4e jaar staat in het teken van afstuderen. Je blijft enkele dagen per week werkzaam op de afdeling en daarnaast ga je werken aan de afstudeeropdracht.