Stagelopen in de zorg

Volg je een opleiding in de zorg en wil je graag praktijkervaring opdoen? Het SKB biedt je de mogelijkheid om stage te lopen in het ziekenhuis. Wij vinden het namelijk belangrijk dat stagiaires zowel qua theorie als in de praktijk goed opgeleid worden. Je kunt bij het SKB ook je afstudeeronderzoek uitvoeren. 

Onderwijsinstellingen en opleidingen

Stages worden geregeld in overleg met de school of de instelling. Wij werken samen met de volgende onderwijsinstellingen:

 • de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Universiteit Twente
 • Radboud UMC (co-assistenten)
 • het Graafschap College
 • Saxion Hogeschool
 • Stichting  Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK), Careaz, Sensire, Buurtzorg
 • Azora (MBO-V verkort)

Studeer je aan een van de volgende opleidingen, dan kun je bij ons stagelopen:

 • MBO-V voltijd
 • MBO-V verkort
 • HBO-V voltijd

Het aantal beschikbare stageplaatsen wisselt per periode. De stageplaatsen worden toegewezen in overleg met de onderwijsinstellingen. Op de volgende afdelingen kun je stagelopen:

 • C1: Cardiologie, Longgeneeskunde en Neurologie
 • D1: Chirurgie, Urologie, Orthopedie, Dagbehandeling
 • D2: Oncologie, Dermatologie en Interne geneeskunde

Maatschappelijke stages en snuffel- of meeloopstages

Vanwege de privacy van onze patiënten zijn maatschappelijke stages en snuffelstages, in de vorm van het meelopen op een verpleegafdeling of polikliniek, niet mogelijk. Hiervoor verwijzen we naar de beroepenoriëntatie.

Beroepenoriëntatie

Studenten die een beroepsopleiding volgen bij een opleidingsinstituut waarmee we een samenwerkingsverband hebben, krijgen de mogelijkheid zich te oriënteren het ziekenhuis. Dit gaat in overleg met het betreffende opleidingsinstituut en de afdeling Opleidingen en is afhankelijk van de mogelijkheden op de verschillende afdelingen.

Waarom stagelopen bij het SKB?

Het SKB is een relatief  “klein”  ziekenhuis. De lijnen met andere afdelingen zijn kort. Er  wordt intensief samengewerkt om patiënten kwalitatief goede zorg te bieden. Bij het SKB heerst een open sfeer en heb je veel mogelijkheden om te leren en jezelf te ontwikkelen binnen het verpleegkundig beroep. In overleg kun je  onderzoeken en behandelingen bijwonen.

Stagelopen bij het SKB?

Mail jouw stageverzoek dan naar stage@skbwinterswijk.nl. Zorg dat in je verzoek informatie staat over:

 • je school
 • je studierichting
 • welke stagedoelen je moet halen
 • wat je verwacht van de begeleiding
 • de stageperiode en de afdeling waar je stage wilt lopen.